سوالات متداول
چه افراد، سازمانها و شرکتهایی می توانند کالای خود را در انبار قرار دهند؟
شرکت های هدف انبار کالای خلیج فارس شامل کلیه شرکت های فعال در صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی، و صنایع مرتبط می باشد. کلیه این شرکت ها از نظر نوع فعالیت به سه گروه شرکت های پیمانکار، تولید کننده و تامین کننده کالا تقسیم می شوند .
۱- شرکت های پیمانکار در کلیه صنایع میتوانند مشخصات کالاهایی را که از پروژه های خود به صورت مازاد نگهداری میکنند در سایت انبار کالای خلیج فارس درج کنند.
۲- شرکت های تولید کننده ی مرتبط با صنایع فوق میتوانند کالاهایی را که تولید کرده و در انبار خود موجود دارند در سایت قرار دهند.
۳- شرکت های تامین کننده تجهیزات و کالاهای صنایع فوق که در داخل کشور اقدام به انبار کردن این کالاها میکنند، میتوانند مشخصات کالاهای موجود خود را در سایت درج کنند.
چه کالاهایی در این صنایع مورد نظر انبار کالای خلیج فارس میباشد؟
بطور کلی بدلیل گستردگی طیف کالاهای صنایع فوق نمیتوان جدول مشخصی از این کالاها ارائه نمود اما میتوان تعریفی معینی از این کالاها ارائه کرد که شامل :
۱- بیشتر این کالاها، مازاد پروژه ها میباشند و به شرکت ها پیشنهاد می شود که در قیمت گذاری این کالاها برای عرضه مجدد به چرخه مصرف، قیمت منصفانه و متعارف تعیین کنند.
۲- کلیه این کالاها باید نو، غیر مستعمل و موجود در کشور باشند.
۳- بیشتر این کالاها یا تجهیزات، تولید کننده داخلی ندارند و از سازندگان معتبر جهانی میباشند
نحوه درآمد سایت از این فعالیت اقتصادی به چه شکل می باشد؟
انبار کالای خلیج فارس، در صورت فروش کالاهای قرار داده شده, از شرکت و یا صاحب کالا درصدی به عنوان کارمزد دریافت می کند.
انتظارات و تعهدات متقابل انبار کالای خلیج فارس و شركت ها
انتظارات انبار كالاي خليج فارس از شركت ها
۱- ارائه اطلاعات درست و کامل از کالاها
۲- ارائه اطلاعات کالاهایی که در انبار (کشور) موجود باشند.
۳- ارائه اطلاعات کالاهای نو و استفاده نشده
۴- به روز رسانی اطلاعات ارسالی هر ۱ماه یک بار.
۵- دقت در قیمت گذاری کالاهای موجود در سایت (در صورت قیمت گذاری توسط فروشنده)
تعهدات سايت انبار كالاي خليج فارس
۱- امانت داری انبار در اطلاعات دریافتی از شرکت ها
۲- به روز بودن اطلاعات تجهیزات موجود در سایت انبار کالای خلیج فارس
۳- تضمین نو بودن کالا برای خریدار